*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS ***

Koľko je Pardonov?

V súčasnosti existujú štyri rôzne regionálne Pardony. Ich zoznam nájdete vpravo hore. Niektoré z redakcií majú navyše rad pobočiek a zberní (najlepší prehľad získate priamo na stránkach uvedených redakcií).

Každé z regionálnych vydaní Pardonu má iný náklad, iné ceny, iné miesta roznosu, vo všeobecnosti obsahuje iné inzeráty. Všetky Pardony sú si však formálne podobné (novinový papier, vysoký náklad...). A predovšetkým - všetky redakcie majú spoločný informačný systém (a tak si môžete napríklad inzerát do Nitry objednať v redakcii Topoľčany a pod.)

V prípade záujmu vám však odporúčame jednať vždy s redakciou (alebo pobočkou), ktorá je k vám najbližšie.

K novinám nerozlučne patria aj tlačiarne. Tlačiarne Pardon sídlia v Trenčíne a poskytujú kompletné predtlačové i tlačové práce. Viac informácií nájdete na webe Tlačiarne Pardon.

Historicko-náučná poznámka

Pardon ako taký patrí medzi najstaršie schránkové noviny na Slovensku (nitriansky vychádza nepretržite od roku 1991), jeho názov a logo sú chránenou registrovanou značkou. Okrem vlastných novín redakcie poskytujú služby spojené s reklamou, propagáciou, grafickými a predtlačovými (prepress) prácami a podobne. V Pardonoch je zamestnaných niekoľko desiatok ľudí, naše noviny týždenne počas celého roka roznáša niekoľko stovák kolportérov.

Ešte jedna historicko-náučná poznámka

Prečo sa Pardon volá práve Pardon? Možných výkladov je veľa, pravda je však taká, že prst náhodne "zapichnutý" do slovníka cudzích slov "pristál" práve na slove "pardon". Pri troche smoly sme sa mohli volať "parcela", "Pardina" (planétka s priemerom 59 km, ktorú objavil Felix Aguilar Observatory 9. apríla 1969), alebo dokonca "radiolarit" (usadená hornina tvorená rekryštalizovanými mikroskopickými schránkami prvokov radiolarií, svojím zložením blízka opukám, spongolitom a silicitom (jaspilitom), prípadne nespevneným diatomitom)). Názov našich novín má jednu nespornú výhodu - dá sa z neho pekne utvoriť prídavné meno a tak bez ťažkostí môžeme (a nie len my) hovoriť o "pardonovskej inzercii" ;-)