*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS ***
Zoznam redakcií

Dá sa inzerát podať e-mailom?

Áno, dá.

Ako na to?

Niektorej z redakcií pošlete e-mail (adresy sú vpravo hore).

Ktorej redakcii? Ak chcete, aby váš inzerát vyšiel napr. len v nitrianskom vydaní, tak ho pošlite nitrianskej redakcii a pod.. Ak chcete aby vyšiel vo viacerých regionóch, tak ho pošlite ktorejkoľvek z redakcií (stačí ho poslať iba jednej z nich a uviesť zoznam regiónov v ktorých chcete uverejnenie).

V e-maili napíšte znenie inzerátu, počet uverejnení, regióny v ktorých chcete aby vyšiel, prípadne aj rubriku...

Redakcia vám pošle naspäť údaje potrebné k zaplateniu (cenu inzerátu, číslo účtu, variabilný symbol,...). Vy zaplatíte (ľubovoľným spôsobom, pri platbe však vždy uveďte aj redakciou pridelený variabilný symbol - je to v podstate číslo inzerátu a slúži nám na naviazanie vašej platby na váš inzerát). Inzerát výjde. Ľudia ho čítajú...

Niekoľko poznámok.

  • Uverejňujeme len inzeráty, ktoré boli v čase uzávierky (spravidla streda 16:00) preukázateľne zaplatené.
  • Pri plošných inzerátoch (to su také tie s obrázkami a grafikou) je postup principiálne podobný. Poslať však musíte aj dostatok grafických podkladov potrebných pre váš inzerát (logo a pod.)