*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS ***

Ako si podať inzerát?

Jednoducho :-) Aby to naozaj bolo jednoducho "jednoduché", musíme najskôr vysvetliť zopár pojmov.

Aké sú druhy inzerátov?

Principiálne rozlišujeme dva druhy inzerátov - riadkové a plošné. Od typu inzerátu (okrem iného) závisia aj spôsoby, akým sa dá zadať. Oba druhy ľahko rozlíšite, keď sa pozriete na naše noviny (napríklad na web stránke Kompletné vydania)

Riadkové izneráty

 • Zadávajú sa ako text (a dajú sa tak napríklad bez problémov nadiktovaťhoci aj po telefóne, či poslať smskou)
 • Tlačia sa ako text, sú bez akýchkoľvek grafických prvkov, všetky sú vytlačené jedným druhom písma
 • Cena riadkovej inzercie sa vypočíta na základe počtu slov v inzeráte.
 • Používajú sa predovšetkým na bežné občianske inzeráty (Predám..., Kúpim...)
 • Riadkové inzeráty sú v novinách rozdelené podľa svojho obsahu do rôznych kategórií (Nehnuteľnosti, Zamestnanie,...)
 • Aby sme zabránili zneužívaniu inzercie a zlomyseľným "žartom", vyhradzujeme si právo overiť (zatelefonovaním) autentickosť uvádzaného telefónneho čísla
 • Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť inzeráty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, tlačovým zákonom a pod.
 • Každý riadkový inzerát je vystavený počas dvoch týždňov aj na tejto našej web stránke.

Plošné izneráty

 • Obsahujú grafické prvky: rôzne druhy písma, farebné plochy, logá, obrázky, fotografie,...
 • Zväčša sa nedajú nadiktovať po telefóne, k ich zhotoveniu treba viacero podkladov
 • Akceptujeme prakticky ľubovoľné podklady v "počítačovej" podobe (uprednostňujeme PC kompatibilné médiá, z formátov: bitmapy, adobe illustrator, corel draw,..), alebo v "papierovej" podobe (náčrtky, dostatočne kvalitné výtlačky, katalógy, fotografie, negatívy,...)
 • Každá z našich redakcií zamestnáva kvalitných a skúsených grafikov, ktorí vám inzerát navrhnú, zhotovia, prekonzultujú s vami technické detajly a možnosti. Ich prácu vám pritom neúčtujeme.
 • Cena plošnej inzercie sa stanoví na základe plochy inzerátu.
 • Plošné inzeráty majú pevne stanovenú šírku (42, 87, 132, 177, 222, 267 mm) a prakticky ľubovoľnú výšku (v rozmedzí od 10 mm do 410 mm - konkrétne hranice sa mierne líšia pre jednotlivé regionálne vydania)

Tak ako si teda podať inzerát?

 • Ujasnite si, ktorý z druhov inzerátov (riadkový, plošný) vlastne chcete.
 • Rozmyslite si počet opakovaní, prípadne rubriku a podobne.
 • Rozmyslite si, v ktorom regionálnom vydaní Pardonu ho chcete mať uverejnený. Ak chcete, aby vyšiel vo viacerých regiónoch naraz, stačí osloviť jedinú z redakcií
 • Kontaktujte príslušnú redakciu (osobne, telefonicky, e-mailom..) a dohodnite sa na konkrétnom postupe
 • Všeobecný popis toho, ako si podať inzerát e-mailom, nájdete napríklad aj tu, na tomto linku

Reálnym "problémom" nie je ani tak spôsob ako si podať inzerát, ale spôsob, ako ho zaplatiť. Uverejňujeme totiž len inzeráty, ktoré boli v čase uzávierky (spravidla streda 16:00) preukázateľne zaplatené, Možností je aj tu samozrejme viac (faktúra, hotovosť, poštová poukážke, prevodom na účet, špeciálne spoplatnená SMSka,...), ale konkrétnosti si treba dohodnúť s konkrétnou redakciou.

Kontakty na redakcie a zoznam linkov, ktoré by vám pri zadávaní inzerátu mohli pomôcť nájdete vpravo hore