Pardon> Riadková inzercia
Posledné 2 vydania (od 06.09.2019), aktualizované: 13.09.2019 12:25
Celkový počet inzerátov: 945
+ Nitra
+ Topoľčany
+ Trenčín
- Trnava
+ AUTO-MOTO
+ NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
- NEHNUTEĽNOSTI NÁJOM
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci zverejnila zámer prenechať do priameho nájmu časť nebytových priestorov o výmere 1m2 v budove planetária na umiestnenie 1 ks tovarového automatu. Plné znenie vyhlásenia a podmienky nájmu sú zverejnené na stránke www.hvezdaren.org a na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa. [TT:26.08.19]
+ NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
+ PRÁCA
+ SLUŽBY
+ VŠELIČO
+ XXX-ZOZNÁMKO
+ ZVERINEC