Pardon - Riadková inzercia: Hľadaj Posledné 2 vydania (od 08.11.2019), aktualizované: 15.11.2019 12:25
Celkový počet inzerátov: 935
Nájdi a vypíš inzeráty uverejnené v Pardone, ktoré vyhovujú zadaným kritériám. Návod ako hľadať
  Inzeráty musia obsahovať niektoré (aspoň jedno) zo slov
  ...a súčasne musia obsahovať každé (všetky) zo slov
  ...a súčasne nesmú obsahovať žiadne (ani jedno) zo slov
  Hľadaj len v aktuálnom týždni Len v aktuálnom týždni
  Hľadaj len v niektorých novinách (regiónoch) BB NR TN TO TT